Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Vasiľová Darina (100%)
Názov:Štúdium na Právnickej akadémii Prešovského kolégia Potiského dištriktu evanjelickej a. v. cirkvi v Uhorsku
Zdroj:Annales historici Presovienses
Lokácia:Vol. 9 (2010), s. 124-135
ISSN:1336-7528