Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Vasiľová Darina (100%)
Názov:Prešovské evanjelické kolégium - významné centrum vzdelávania na Slovensku a v Uhorsku v 17. storočí
Zdroj:Zborník II. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho "Spoločenské javy a zmeny" [elektronický zdroj] : Komárno, 6-7 september 2010
Vydavateľské údaje:Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2010
Lokácia:S. 595-607
ISBN:978-80-8122-008-1