Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Vasiľová Darina (100%)
Názov:Aktívne osvojovanie si poznatkov v dejepisnom vyučovaní - fenomén samostatnej práce žiakov
Zdroj:XXVIII International colloquium on the management of educational process = XXVIII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu [elektronický zdroj] : sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROM-u
Vydavateľské údaje:Brno : Univerzita obrany, 2010
Lokácia:[10] s.
ISBN:978-80-7231-722-6