Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Antonyová Anna (100%)
Názov:Aplikácia matematického modelovania pri prognostike v rámci skúmania ekonometrických javov
Zdroj:Ekonómia a proces poznávania : zborník vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov...
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009
Lokácia:S. 39-44
ISBN:978-80-555-041-3