Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Šak Štefan (100%)
Názov:Klimentova liturgia
Vydavateľské údaje:Tesaloniki : Monochromia, 2010
Rozsah:195 s.
ISBN:978-960-93-2198-3
Ohlas:[4] SIČÁKOVÁ, Nadežda. Krátky rozbor cirkevného spevu na Slovensku. In Pravoslávny teologický zborník XXXVII (22) -2011. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2011, s. 80. ISBN 978-80-555-0417-9.