Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Ali Taha Viktória (34%)
Autor:Bertová Daniela (33%)
Autor:Sirková Michaela (33%)
Názov:Využitie inovácií v kontexte sociálneho a intelektuálneho kapitálu
Zdroj:Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2010 [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010
Lokácia:S. 15-24
ISBN:978-80-555-0226-7
Ohlas:[3] TEJ, Juraj. Integrovaný manažment a dobré spravovanie verejných služieb v období krízy. In Nová témata v řešení socioekonomického rozvoje regionů : sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Liberec : Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o., 2011, s. 140. ISBN 978-80-8717402-9.
Ohlas:[4] KISEĽÁKOVÁ, D., JENČOVÁ, S., ČVERHOVÁ, M. Manažérske financie podnikateľských subjektov. 1. vyd. Prešov : Bookman, s.r.o., 2012, s. 196. ISBN 978-80-89568-08-6.
Ohlas:[3] TOMČÍKOVÁ, M., ŽIVČÁK, P. Vzdelávanie pracovníkov ako proces zdieľania a zvyšovania znalostí. In Quaere 2012 : vol. II : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů; 14.-18. května 2012, Hradec Králové, Česká republika [CD-ROM]. Hradec Králové : Magananimitas, 2012, s. 99. ISBN 978-80-905243-0-9.
Ohlas:[4] KISEĽÁKOVÁ, D., JENČOVÁ, S., ČVERHOVÁ, M. Manažérske financie podnikateľských subjektov. 1. vyd. Prešov : Bookman, s.r.o., 2012, s. 196. ISBN 978-80-89568-08-6.
Ohlas:[3] GRZEBYK, M., FILIP, P. Implementation of activating teaching methods in higher education business studies as case study. In Didactics at higher education institutions - efficiency of new methods of education. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012, s. 42. ISBN 978-83-7667-074-5.
Ohlas:[3] MALEGA, Peter. Product and service innovation as the source of competitive advantage. In Národní tandemová konference Průmyslové inženýrství - procesní inovace. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, s. 41. ISBN 978-80-7454-153-7.
Ohlas:[4] MALEGA, P., VARÁDYOVÁ, K. Spend management solution ako nástroj sluźieb zákazníkom. In Transfer inovácií [online], ISSN 1337-7094. 2012 [cit. 2014-05-16], č. 23, s. 197. Dostupný na internete <http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/23-2012/pdf/091-097.pdf>