Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Darák Milan (100%)
Názov:Pedagogická reflexia voľnočasových aktivít žiakov
Zdroj:Vychovávateľ : časopis pedagógov
Lokácia:Roč. 41, č. 2 (1996), s. 5-8
ISSN:0139-6919
Ohlas:[3] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Riadenie a plánovanie voľnočasových aktivít. In Roczniki teologiczno-pastoralne 4. Limanowa : MM Limanowa, 2009, s. 59. ISBN 978-83-923672-7-7.