Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Tulenková Mária (100%)
Názov:Environmentálna výchova na 2. stupni základnej školy
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2007
Rozsah:132 s.
ISBN:978-80-8068-469-3
Ohlas:[3] BAUEROVÁ, M., SANDANUSOVÁ, A., ČERETKOVÁ, S. Projekty Európskeho sociálneho fondu na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre. In Dekáda OSN výchovy a vzdělávaní pro udržitelný rozvoj v kontextu terciálního vzdělávání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2007, s. 65. ISBN 978-80-87139-02-8.
Ohlas:[3] VINCÍKOVÁ, Soňa. Kontexta a vzťahy edukácie k trvalo udržateľnému rozvoju. In Speciální otázky oborových didaktik a příprava učitelů přírodovědných, zemědelských a příbuzných oborů. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2007, s. 187. ISBN 978-80-87138-03-5.
Ohlas:[3] PETR, Jan. Praktická environmentální výuka na přirodovědném kursu studentů učitelství pro 1. st. ZŠ. In Dekáda OSN výchovy a vzdélávání pro udržitelný rozvoj v kontextu terciálního vzdělávání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2007, s. 65. ISBN 978-80-87139-02-8.