Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Umelecká literatúra, história a historiografia : (dejinná udalosť ako téma na literárne spracovanie)
Zdroj:Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Slavistika 27
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1991
Lokácia:S. 45
Ohlas:[4] HLAVATÁ, Renáta. Východiská k problematike historicizmu v literárnovednom a lingvistickom výskume. In Ľudová prozaická tradícia vo svetle vied o kultúre a umení. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2009, s. 170. ISBN 978-80-969992-8-6.
Ohlas:[4] HLAVATÁ, Renáta. Fenomén historizmu v myslení o literatúre. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s. 148. ISBN 978-80-8094-871-9.
Ohlas:[4] HLAVATÁ, Renáta. Dobrodružný román Jozefa Ignáca Bajzu a jeho jazykovo-historické kontexty. In Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte . Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013, s. 127. ISBN 978-80-89489-14-5.