Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sokolová Miloslava (100%)
Názov:Český jazyk : (diferenčné javy a cvičenia)
Vydavateľské údaje:Košice : Univerzita P.J. Šafárika, 1991
Rozsah:128 s.
Ohlas:[4] NÁBĚLKOVÁ, Mira. Slovenčina a čeština v kontakte : pokračovanie príbehu. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2008, s. 338. ISBN 978-80-224-1060-1.