Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Vizdal Marián (100%)
Názov:Objavy na Brekovskom hrade
Zdroj:Smena
Lokácia:Roč. ?, č. ? (1980), s. ?
Ohlas:[4] BÉREŠ, Július [et. al.]. Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až 13. storočia. III. zv. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2008, s. 393. ISBN 978-80-89315-10-9.