Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Babinčák Peter (40%)
Autor:Križalkovičová Dominika (30%)
Autor:Ráczová Beáta (30%)
Názov:Moral orientation as aspect of moral reasoning from psychological perspective
Zdroj:Parerga : miedzynarodowe studia filozoficzne
Lokácia:nr. 4 (2008), s. 245-252
ISSN:1730-0274
Ohlas:[3] DZIUK, Jerzy. O zarzadzaniu (na marginesie prakseologia Tadeusza Kotarbinskiego). In W strone szczescia : Ireneuszowi Marianowi Switale ksiega pamiatkowa. Warszawa : Heliodor, 2010, s. 220. ISBN 978-83-60854-54-9.
Ohlas:[3] KRZEMIENIEWSKI, Marek. Pastoralne aspekty pracy w zakladach pracy chronionej. In W strone szczescia : Ireneuszowi Marianowi Switale ksiega pamiatkowa. Warszawa : Heliodor, 2010, s. 438. ISBN 978-83-60854-54-9.
Ohlas:[3] CISZEK, Dariusz. Biblijna norma nie zabijaj jako naczelne zalozenie katolickiej bioetyki. In Facere veritatem in caritate : ksiega pamiatkowa dla profesora Wojciecha Slomskiego... Podkowa Lesna : Signa temporis, 2009, s. 45. ISBN 978-83-62161-05-8.
Ohlas:[3] HENRYK, Cezary. O zagubionych kompetencjach. Kompetencje moralne. In General and professional education. 2010, č. 1, s. 139.
Ohlas:[4] ADAMÍK ŠIMEGOVÁ, Miroslava. Diagnostika šikanovania a morálne mechanizmy aktérov šikanovania v školskom prostredí. In Dobro a zlo, alebo o morálke I : psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii : (zborník vedeckých štúdií) [CD-ROM]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, s. 99. ISBN 978-80-557-0538-5.