Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Jurková Jana (100%)
Názov:Marketing na trhu univerzitného vzdelávania
Zdroj:Mezinárodní Baťova doktorandská konference [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník příspevků z konference studentů doktorského studijního programu 12. dubna 2007
Vydavateľské údaje:Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007
ISBN:978-80-7318-525-9
Ohlas:[4] TEJ, J., SLÁVIKOVÁ, G. Vybrané problémy manažmentu odborného vzdelávania. In Dnešné trendy inovácií : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Dubnica nad Váhom : Dubnický Technologický inštitút, 2010, s. 304. ISBN 978-80-89400-12-6.
Ohlas:[3] HORVÁTHOVÁ, Miriam. Aplikácia poznatkov marketingu do prostredia samospráv. In Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe : recenzovaný sborník příspevků mezinárodní vědecké konference, Brno, 9. září 2010. Brno : Masarykova univerzita, 2010, s. 109. ISBN 978-80-210-5273-4.
Ohlas:[4] FERENCOVÁ, Martina. Požiadavky praxe na manažérske a komunikačné spôsobilosti absolventov vysokých škôl. In Humanitné vedy a ich význam pri vzdelávaní a rozvoji kľúčových kompetencií študentov vysokých škôl technického zamerania : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou k 20. storočiu založenia katedry. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2010, s. 124. ISBN 978-80-553-0523-3.