Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tirpák Peter (100%)
Názov:Vzťah katechézy a mediácie v kontexte prevencie krízy manželstva
Zdroj:Súčasnosť a perspektívy probácie a mediácie : [zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010
Lokácia:S. 259-270
ISBN:978-80-555-0162-8