Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tirpák Peter (100%)
Názov:Médiá v službe edukačného procesu a katechézy v rodine
Zdroj:Teologické súvislosti mediálnej problematiky v katechéze : zborník prednášok z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu VEGA č. 1/0604/08
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009
Lokácia:S. 108-120
ISBN:978-80-555-0113-0
Ohlas:[4] PAĽA, Gabriel. Slovo – spoločenský a duchovný fenomén plný znakov a symbolov. In Znak, symbol a rituál v sakrálnom priestore : zborník vedeckých (nekonferenčných) štúdií. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove, 2020, s. 92. ISBN 978-80-555-2414-6.