Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Tomková Blanka (100%)
Názov:Dynamické testovanie latentných učebných schopností detí : alebo ako možno alternatívnym spôsobom posudzovať školskú zrelosť dieťaťa
Zdroj:Predškolská výchova
Lokácia:Roč. 63, č. 3 (2009), s. 41-42
ISSN:0032-7220
Ohlas:[4] ŠIMČÍKOVÁ, Edita. Dynamické testovanie matematických schopností v pregraduálnej príprave učiteliek materskej školy. In Predprimárne vzdelávanie v metamorfózach času : zborník z odborno-pedagogickej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, 2011, s. 246. ISBN 978-80-555-0385-1.