Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Medňanská Irena (100%)
Názov:Koncepcia polyestetickej výchovy Wolfganga Roschera a jej adaptácia v hudobnopedagogickej praxi na Slovensku
Zdroj:Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru
Lokácia:Roč. 33, č. 2 (2007), s. 245-255
ISSN:1335-2458
Ohlas:[4] KRÁLOVÁ, E. Úloha hudobno-pohybových činností pri zvládaní tranzitívneho obdobia. In Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie : zborník vedeckých prác [CD-ROM]. Trenčín : Trenčianska univerzita, Fakulta zdravotníctva, 2010. ISBN 978-80-8075-450-1.
Ohlas:[4] ČUNDERLÍKOVÁ, Eva. Klíčenie semienok : tvorba Juraja Hatrika a jej hudobno-pedagogické kontexty. Bratislava : H plus, 2013, s. 130. ISBN 978-80-88794-59-2.
Ohlas:[3] DYMON, Miroslaw. Wiedza i umiejetnosci warunkiem aktywnosci tworczej w edukacji muzycznej. 1. vyd. Rzeszów : Wydawnictwo Universytetu Rzeszowskiego, 2013, s. 236. ISBN 978-83-7338-869-7.