Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Ferenčík Milan (100%)
Názov:Štruktúra rozhlasového dialógu
Ohlas:[4] PEKÁRIKOVÁ, Katarína. Modálnosť a komunikačné funkcie v zábavných rozhlasových komunikátoch. In Hovorená podoba jazyka v médiách. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2008, s. 88. ISBN 978-80-8094-293-9.