Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Ferenčík Milan (100%)
Názov:Kurz anglickej štylistiky - pokus o integračný prístup
Zdroj:Communications on the edge of the millennium : linguistic section
Vydavateľské údaje:Žilina : University of Žilina, 1998
Lokácia:S. 63-70
ISBN:80-7100-534-7
Ohlas:[4] MIŠŠÍKOVÁ, Gabriela. Štylistická analýza textu. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 1999, s. 134. ISBN 80-8050-224-2.