Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDI
Autor:Tokár Michal (100%)
Názov:Čas inovácií : slovenská ilustrácia pre deti a mládež 2009
Zdroj:Bibiana : revue o umení pre deti a mládež
Lokácia:Roč. 17, č. 1 (2010), s. 28-41
ISSN:1335-7263
Ohlas:[4] ŠVEC, Andrej. Kontinuita v premenlivosti : identita slovenskej ilustrácie z pohľadu BIB-u. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2013, roč. 20, č. 3, s. 24.