Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tokár Michal (100%)
Názov:Piliere modernosti : ilustračná tvorba pre deti pred rokom 1960
Zdroj:Bibiana : revue o umení pre deti a mládež
Lokácia:Roč. 16, č. 3 (2009), s. 36-48
ISSN:1335-7263
Ohlas:[4] GAL DRZEWIECKA, Iveta. Komparatívna analýza pôvodných a domácich ilustrácií vo vybraných tituloch detskej prekladovej literatúry. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2014, roč. 2, č. 2, s. 87.