Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Hangoni Tomáš (60%)
Autor:Imrichová Anna (40%)
Názov:Manažment a jeho aplikácia v sociálnej práci
Vydavateľské údaje:Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorliciach, 2010
Rozsah:136 s.
ISBN:978-83-928613-4-8
Ohlas:[3] GERKA, Milan. Personality of christian worker in charitable and social services. In Clinical social work [online]. 2010 [cit. 2010-07-22], no. 3-4. Dostupný na internete <http://www.clinicalsocialwork.eu/>
Ohlas:[4] ROHÁČ, Ján. Je opodstatnená potreba sociálneho pracovníka aj na základných školách?. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 3. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 88. ISBN 978-80-555-0213-7.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Vybrané zložky kvantitatívnej analýzy dát pre výskum a diagnostiku v sociálnej a charitatívnej službe. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník o aktuálnych sociálnych a duchovných ptázkach. 2010, roč. 1, č. 4, s. 38. ISBN 1338-290X.
Ohlas:[4] ROHÁČ, Ján. Sú obete zločinu právne chránené?. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník, ISSN 1338-290X. 2010, 2010, roč. 1, č. 4, s. 88.
Ohlas:[4] VALLOVÁ, Jana. Správne konanie pre sociálnych pracovníkov (vybrané kapitoly zo správneho práva). Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2010, s. 76. ISBN 978-80-89271-86-3.
Ohlas:[3] BAŇAS, Tomáš. Sociálna bezpečnosť príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. In Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti (Česká a Slovenská republika na počátku nového milénia) : sborník příspěvků konference. Praha : Soukromná vysoká škola ekonomických studií, s.r.o., 2010, s. 33. ISBN 978-80-86744-84-1.
Ohlas:[4] OLÁH, M., ROHÁČ, J. Atribúty sociálnych služieb. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, n.o., 2010, s. 102. ISBN 978-80-89271-88-7.
Ohlas:[3] ŠIP, Maroš. Niektoré pojmy v sociálnej práci. In Sociálna práca - pomoc blížnemu : zborník príspevkov zo IV. študentskej konferencie [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2011 [cit. 2011-06-15], s. 75. ISBN 978-83-931180-8-3. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,0,0, Wydawnictwa.html>
Ohlas:[3] KUZYŠIN, Bohuslav. Základy projektovania pre charitatívnu a sociálnu službu. 1. vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2011, s. 76. ISBN 978-83-63055-02-8.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Najčastejšie typy sociálnych projektov realizovaných na území Slovenskej republiky. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník, ISSN 1338-290X. 2011, roč. 2, č. 2, s. 30.
Ohlas:[4] KORMOŠOVÁ, Martina. Deti ako obete dysfunkčnosti rodín. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník, ISSN 1338-290X. 2011, roč. 2, č. 4, s. 84.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Analytický proces v sociálnej práci - prehľadová štúdia. In Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach, ISSN 1338-290X. 2012, roč. 3, č. 4, s. 47.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Synteticky o analýze. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2012, s. 87. ISBN 978-80-555-0673-9.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Komunitná sociálna práca zameraná na minoritné (marginalizované) spoločenstvo. In Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach, ISSN 1338-290X. 2013, roč. 4, č. 1, s. 31.
Ohlas:[4] MÁTEL, A., SCHAVEL, M. et al. Teória a metódy sociálnej práce I. 1. vyd. Bratislava : Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce, 2013, s. 417. ISBN 978-80-971445-1-7.
Ohlas:[1] DÁVIDEKOVÁ, M., DÁVIDEKOVÁ, S., GREGUŠ, M. A case study of the application of managerial techniques of a selected team manager in the business practice. In Ad Alta : journal of interdisciplinary research. 2015, vol. 5, no. 2, s. 26.
Ohlas:[3] MAČKINOVÁ, Monika. Kreativita v oblasti riadenia ľudského kapitálu. In World journal of theoretical and applied sciences, ISSN 2392-2443. 2015, no. 2 (2), s. 30.
Ohlas:[1] ŠINDLERYOVÁ, I.B., BAČUVČÍK, R. Dreams and reality church versus target groups. In European journal of science and theology, ISSN 1841-0464. 2019, vol. 15, no. 1, s. 47-59.
Ohlas:[1] SINDLERYOVÁ, I.B., ČAJKOVÁ, A., SAMBRONSKÁ, K. Pilgrimage in Slovakia-A hidden opportunity for the management of secular objects?. In Religions, ISSN 2077-1444. 2019, roč. 10, no. 10.
Ohlas:[3] MILISTENFEROVA, E., SOCHA, L., SOCHA, V. et al. Application of methods of management education in the selected organization. In Magazine of aviation development, ISSN 1805-7578. 2017, vol. 5, no. 3, s. 23.
Ohlas:[3] LEHOCZKÁ, Lýdia. Social management as a current challenge for management and sustainability of efficiency in social services. In Journal of social science research [online]. 2020 [cit. 2020-11-18], vol. 15, s. 110, 114. ISBN 2321-1091. Dostupný na internete <https://rajpub.com/index.php/jssr/article/view/8679/7972>