Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Kultúra a súčasnosť alebo priestor na medziliterárne zbližovanie
Zdroj:Slavica Litteraria : řada X
Lokácia:Roč. 12, č. 2 (2009), s. [123]-131
ISSN:1212-1509