Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:FAI
Autor:Vasiľová Darina (100%)
Názov:Osobnosti prešovského školstva z radov študentov v historickom kontexte 17. - prvej polovice 20. storočia III. [elektronický zdroj] : zborník elektronických verzií príspevkov na CD-ROM = Sammelband von elektronischer Versionen der Beiträge auf CD-ROM
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009
Rozsah:1 elektronický optický disk (CD-ROM); [163] s.
ISBN:978-80-7165-752-4
Ohlas:[6] ĎURIŠIN, Martin. Osobnosti prešovského školstva z radov študentov v historickom kontexte 17.- prvej polovice 20. storočia III. In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove [online], ISSN 1337-0707. 2010 [cit. 2012-05-03], roč. 5, č. 2, s. 234-236. Dostupný na internete <http://dejiny.unipo.sk/docs/Dejiny_2_2010.pdf>