Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABD
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Literárny romantizmus a literárnovedný výskum
Zdroj:Genologické a medziliterárne štúdie : priesečníky umenia a vedy
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009
Lokácia:S. 233-253
ISBN:978-80-8068-964-3
Ohlas:[4] MIHALKOVÁ, Gabriela. Podoby slovenského literárneho romantizmu. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. 334. ISBN 978-80-555-1766-7.