Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFB
Autor:Tirpák Peter (100%)
Názov:Dôležitosť výchovy v rodinách
Zdroj:Rodina ako systém - rodina ako pacient
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009
Lokácia:S. 92-107
ISBN:978-80-555-0117-8
Ohlas:[4] TIRPÁKOVÁ, Jana. Výchova človeka prostredníctvom poznávania byzantského umenia. In Možnosti výchovy v súčasných podmienkach kultúry : zborník zo sympózia. Žilina : Inštitút Communio, n.o., 2010, s. 89. ISBN 978-80-970613-1-9.