Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Chovancová Jana (50%)
Autor:Rusko Miroslav (50%)
Názov:Spectrum of voluntary tools used in application of environmental policy
Ohlas:[3] VARGOVÁ, J., PAULIKOVÁ, A. Sustainable development in industry in the context of environmental engineering and environmental management. In Acta technica Napocensis : series: machines construction materials, ISSN 1224-9106. 2009, iss. 52, p. 108.
Ohlas:[4] VARGOVÁ, Jana. Posudzovanie environmentálnych vplyvov odpadového hospodárstva. In Hodnotenie kvality prostredia 2009 : zborník príspevkov. Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2009, s. 81. ISBN 978-80-553-0292-8.
Ohlas:[3] WESSELY, E., VARGOVA, J., PAULIKOVA, A. Environmental engineering and environmental management support sustainable development in industry. In Annals of DAAAM for 2009 & proceedings of the 20th International DAAAM symposium, ISSN 1726-9679. Vienna : DAAAM ineternational Vienna, 2009, p. 1356. ISBN 978-3-901509-70-4.
Ohlas:[4] KORAUŠ, Michal. Budovanie partnerstiev na riešenie regionálnych a globálnych ekologických problémov. In Manažérstvo životného prostredia 2009 : zborník príspevkov z 9. konferencie so zahraničnou účasťou; Bratislava 10.-11. december 2009. Žilina : Strix, n.f., 2009, s. 65. ISBN 978-80-89281-56-5.
Ohlas:[4] TEJ, Juraj. Environmentálny manažment. Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom , 2014. ISBN 978-80-89400-78-2.