Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Tokár Michal (100%)
Názov:Ilustrácia v knihe lyrickej prózy
Zdroj:Genologické a medziliterárne štúdie : priesečníky umenia a vedy
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009
Lokácia:S. 465-481
ISBN:978-80-8068-964-3