Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Zahatňanská Mária (50%)
Autor:Mydlárová Blaščáková Marta (50%)
Názov:Možnosti brainstormingu pri minimalizácii problémového správania žiakov
Zdroj:Rozvoj a perspektívy pedagogiky a vzdelávania učiteľov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie ...
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Katedra pedagogiky, 2009
Lokácia:S. 217-219
ISBN:978-80-555-0064-5
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Zuzana. Organizačné správanie : od teórie k aplikácii v praxi. Pezinok : Via Bibliotheca, s.r.o., 2011, s. 202. ISBN 978-80-89527-01-4.