Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Brodňanská Erika (100%)
Názov:Porovnanie učebníc metriky Valentína Ecchia a jeho vzoru Konráda Celtisa
Zdroj:Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu
Lokácia:Roč. 43, č. 3 (1996), s. 161-168
ISSN:0037-6973
Ohlas:[3] GLOMSKI, Jacqueline. Patronage and humanist literature in the age of the Jagiellons. Toronto : University of Toronto Press, 2007, p. 302. ISBN 978-0-8020-9300-4.
Ohlas:[4] VALČO, M., ŠKOVIERA, D. Catechesis D. Leonarti Stöckelii pro iuventute barthphensis composita [Anno 1556] = Katechizmus Leonarda Stöckela a jeho teologicko-filozofický odkaz. 1. vyd. Martin : Slovenská národná knižnica, 2014, s. 192. ISBN 978-80-8149-043-9.