Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Bebčáková Viera (25%)
Autor:Kukoľová Katarína (25%)
Autor:Lenková Rút (25%)
Autor:Železníková Renáta (25%)
Názov:Prejavy didaktickej interakcie učiteľ - žiak vo vyučovacích jednotkách telesnej výchovy
Zdroj:Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proccedings of the international sientific conference : vyučovanie telesnej výchovy v nových spoločenských podmienkach : Prešov 20.-22. októbra 1993. č. 3/1994
Vydavateľské údaje:Prešov : Vedecká spol. pre TVaŠ, 1994
Lokácia:S. 45-51