Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Slančová Daniela (50%)
Autor:Sokolová Miloslava (50%)
Názov:Vokatív ako kontaktový jav
Zdroj:Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : sborník z olomoucké konference 23.-27.8.1993
Vydavateľské údaje:[Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy], 1995
Lokácia:S. 142-149
ISBN:80-85899-02-7
Ohlas:[3] DRŠATOVÁ, Jitka. Oslovení jako problém sociální komunikace (oslovení v rodině). In Člověk - jazyk - text : sborník z mezinárodní lingvistické konference. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008, s. 256. ISBN 978-80-7394-075-1.