Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Maxim V. (33%)
Autor:Bosák Martin (33%)
Autor:Rovňák Martin (33%)
Názov:Switched reluctant motor (SRM) - non-linear inductiuon measurement of phase winding
Zdroj:Acta universitatis Pontica Euxinus
Lokácia:Vol. 6, no. 8 (2007), p. 95-98
ISSN:1223-7221
Ohlas:[4] KABDI, Kani. Metóda určovania spotreby a technológií výroby náhradných dielov strojov ako príspevok k teórií obnovy. In Acta Mechanica Slovaca, ISSN 1335-2393. 2008, roč. 12, č. 4, s. 68.