Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010011113390299
Kategória:N/A
Autor:Maľcovská Mária (100%)
Názov:Istoričnyj krok
Ohlas:[3] KRAFCIK, Patricia A 2009. But we never were Ukrainian!: The struggle of Slovakia`s Rusyns to assert their identity. In Commiting community : Carpatho-Rusyn studies as an emerging scholary discipline. Boulder, CO : East European monographs, 2009, s. 140. ISBN 978-088033-6451.