Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Belás Ľubomír (100%)
Názov:I. Kant: od morálno-praktického k právno-praktickému rozumu
Zdroj:Moderná racionalita I
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta v Prešove UPJŠ v Košiciach, 1995
Lokácia:S. 141-145
ISBN:80-88722-12-8
Ohlas:[6] MIHINA, František. Predhovor. In Moderná racionalita II. Prešov : Filozofická fakulta v Prešove UPJŠ v Košiciach, 1996, s. 7. ISBN 80-88722-17-9.