Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Michaeli Eva (100%)
Názov:Miestny územný systém ekologickej stability na príklade katastra Drienov
Zdroj:Reliéf a integrovaný výskum krajiny
Vydavateľské údaje:Prešov : UPJŠ, 1995
Lokácia:S. 140-146
Ohlas:[4] HUBA, Mikuláš. An insight into environmental geography in Slovakia. In Geographia Slovaca, ISSN 1210-3519. 2009, č. 26, p. 167. ISBN 978-80-970076-3-8.
Ohlas:[2] HUBA, Mikuláš. Výskum životného prostredia v slovenskej geografii s dôrazom na Geografický ústav SAV. In Geografický časopis. 2008, roč. 60, č. 4, s. 391.