Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Chovanová Erika (100%)
Názov:Úroveň a zmeny vybraných koordinačných schopností u 8-10 ročných žiakov
Zdroj:Celoštátna vedecká konferencia doktorandov
Vydavateľské údaje:Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského Bratislava, 1998
Lokácia:S. 83-87
ISBN:80-967487-8-5
Ohlas:[4] FEČ, Rastislav. Vývin reakčných schopností na svetelné podnety u detí 1.- 4. ročníka základnej školy. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-07-16], s. 125. ISBN 978-80-555-0176-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/FS/Fec3/index.html>