Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Chovanová Erika (100%)
Názov:K rozvoju koordinačných schopností u 8-10 ročných žiakov na základnej škole
Zdroj:Perspektívy rozvoja vzdelanosti v Prešovskom kraji v kontexte spoločenských premien a pri vstupe do 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie konanej v dňoch 5.-6. februára 1998
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 1998
Lokácia:S. 237-240
ISBN:80-88885-36-1
Ohlas:[4] FEČ, Rastislav. Vývin reakčných schopností na svetelné podnety u detí 1.- 4. ročníka základnej školy. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-07-16], s. 124. ISBN 978-80-555-0176-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/FS/Fec3/index.html>