Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Zahatňanská Mária (100%)
Názov:Riešenie problémov správania žiakov v záujmovej činnosti brainstormingom
Zdroj:Záujmová činnosť žiakov stav, problémy, trendy [elektronický zdroj] : zborník z konferencie, Prešov, 27.-28. november 2008
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra fyziky, 2009
Lokácia:[4] s.
ISBN:978-80-8068-961-2
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Zuzana. Rodina a kariéra. In Deň blahoslavenej sestry Sáry Salkázi (1899-1944) - život sestry Sáry a jej význam pre rodinu : zborník z vedeckej konferencie. Košice : VIENALA, 2009, s. 19. ISBN 978-8089232-56-7.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Zuzana. Výučba a rozvíjanie komunikačných zručností budúcich manažérov. In Tvorivosť a inovácia v európskom vysokoškolskom priestore. Banská Bystrica : FHV UMB, 2009, s. 46. ISBN 978-80-8083-765-5.