Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Kónya Peter (100%)
Názov:Za Boha, Vlasť a slobodu! : pohnuté osudy kuruckého generála Juraja Ottlyka
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2009
Rozsah:366 s.
ISBN:978-80-8068-913-3
Ohlas:[4] ŠVORC, Peter. Štrbské vizitácie a ich aktéri. Prešov : Universum-EU, 2016, s. 239. ISBN 978-80-89046-95-9.
Ohlas:[6] GRÓFOVÁ, Mária. Za Boha, vlasť a slobodu! : pohnuté osudy kuruckého generála Juraja Ottlyka. In Fórum archivárov [online], ISSN 1339-8423. 2011 [cit. 2018-10-05], roč. 20, č. 2, s. 32-33. Dostupný na internete <http://www.archivari.sk/phocadownload/forum_archivarov/FA_2011_02.pdf>