Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tirpák Peter (100%)
Názov:Katechéza v pohľade na environmentálnu výchovu
Zdroj:Sacrum a príroda : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Sacrum a príroda", konanej v dňoch 25.-26.9.2009 na Prešovskej univerzite v Prešove, Gréckokatolíckej teologickej fakulte
Vydavateľské údaje:Kraków : Wydawnictwo Naukowe, 2009
Lokácia:S. 94-102
ISBN:978-83-74-38-211-3
Ohlas:[3] KRUNKOVÁ, A. Úloha obcí a samosprávnych krajov pri ochrane životného prostredia v Slovenskej republike. In Ekologia - zywnosc - zdrowie. Przemysl : Wyzsza Szkola Gospodarcza, 2009, s. 62. ISBN 83-923333-2-2.
Ohlas:[3] DANCZAK, Andrzej. Rodzina w kontekscie problematyki ekologicznej. In Rodzina. Wartosci. Przemiany. Stalowa Wola : Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli, 2010, s. 238. ISBN 978-83-86916-72-9.
Ohlas:[4] KRUNKOVÁ, Alena. Základné aspekty vnímania ľudských práv a slobôd v právnom poriadku Slovenskej republiky (ústavnoprávna koncepcia). In Kvalita života a ľudské práva v prosociálnej spoločnosti : zborník z konferencie z medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 77. ISBN 978-80-555-0343-1.
Ohlas:[3] PAĽA, Gabriel. Komunikácia a mediálna komunikácia v kontexte environmentalistiky na Slovensku. In Ogród Pana : XVIII miedzynarodowe seminarium Sacrum i przyroda. Kraków : Wydawnicteo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla II w Krakowie, 2010, s. 125. ISBN 978-83-7438-254-0.
Ohlas:[3] KRUNKOVÁ, Alena. Právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí ako determinant kvality spoločenského života v Slovenskej republike. In GRANT journal, ISSN 1805-062X. 2013, vol. 2, no. 2, s. 42.
Ohlas:[4] KRUNKOVÁ, Alena. Aktuálne otázky vybraných politických práv ako determinantov ovplyvňujúcich kvalitu života v novodobej spoločnosti. In Reflexie nad kvalitou života. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013, s. 87. ISBN 978-80-555-0955-6.
Ohlas:[4] TEREK, Jozef a kol. Environmentalistika inak. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2015, s. 154. ISBN 978-80-8165-146-5.
Ohlas:[4] LOJAN, Radoslav. Ekológia - súčasť evanjelizácie vo svetle Laudato si'. In Sacrum a príroda. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 66. ISBN 978-80-555-1615-8.