Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Šutaj Štefan (8%)
Autor:Homišinová Mária (8%)
Autor:Sáposová Zlatica (8%)
Autor:Šutajová Jana (9%)
Autor:Orosz Ladislav (8%)
Autor:Gbúrová Marcela (4%)
Autor:Labuda Dušan (8%)
Autor:Jurová Anna (8%)
Autor:Gabzdilová-Olejníková Soňa (8%)
Autor:Ferenčuhová Bohumila (8%)
Autor:Poláčková Zuzana (8%)
Autor:Pekár Martin (7%)
Autor:Kárpáty Vojtech (8%)
Názov:Maďarská menšina na Slovensku po roku 1989
Vydavateľské údaje:Prešov : Universum, 2008
Rozsah:216 s.
ISBN:978-8089046-54-6