Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Plišková Anna (100%)
Názov:Rusyňskyj jazyk na Sloveňsku : (korotkyj narys istoriji i sučasnosty)
Vydavateľské údaje:Prešov : Svetový kongres Rusínov v Prešove, 2008
Rozsah:204 s.
ISBN:978-80-88769-86-6
Ohlas:[4] KOPOROVA, Kvetoslava. Slovnyk Aleksandra Pavloviča i sučasna rusyňska leksika. In Historická a sociokultúrna realita Rusínov na Slovensku : zborník recenzovaných vedecko-odborných prác z medzinárodných a domácich seminárov poriadaných v roku 2009. Prešov : SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove, 2009, s. 213. ISBN 978-80-970314-2-8.
Ohlas:[3] ŠEVČENKO, Kiril V. Slavjanskaja Atlantida : Karpatskaja Rus i Rusiny v XIX - pervoj polovine XX vv. Moskva : Regnum, 2011, s. 404. ISBN 987-5-91887-007-5.
Ohlas:[3] MOZER, Michaeľ. Šľachy "ukrajinazaciji": Pidkarpatťa za mižvojennoji doby - perši hramatyky ukrajinskoji movy. In Im memoriam István Udvari (1950-2005), ISSN 1216-9986. Nyíreggyháza : Kiadja a Nyíreggyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2011, s. 275. ISBN 978-615-5097-13-3.
Ohlas:[3] FEJSA, Mychajlo P. Cerkoslavjanskije elementy v ruskym jazyku. In Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, ISSN 2217-7221. 2011, broj 1, s. 43.
Ohlas:[3] FEJSA, Mychajlo. Cerkoslavjansky u ruskym jazyku. In Studia ruthenica : zbornik radova : zbornik robotoch, ISSN 0354-8058. 2011, no. 16, s. 23.
Ohlas:[4] PAĎAK, Valerij. Narys istoriji karpatorusyňskoj literatury XVI - XXI. storoča. 1. vyd. Prešov : Spolok rusyňskych pysateliv Sloveňska, 2012, s. 135. ISBN 978-80-89441-25-9.
Ohlas:[4] VIROSTKOVÁ, Anna. Národnostné školstvo Rusínov a Ukrajincov (1945 - 1970) v slovenskej historiografii. In Človek a spoločnosť [online], ISSN 1335-3608. 2012, roč.. 15, č. 2 [cit. 2015-05-13], s. 65. Dostupný na internete <http://www.saske.sk/cas/public/media/5978/05_Virostkov%C3%A1.pdf>
Ohlas:[3] KNAPP, B., MARKOVA, M. Der Status des Russinischen in der Ostslovakei. In "The People from Nowhere" : Bericht über die Karpatenexkursion des Slavischen Seminars (21.09.2010 – 02.10.2010) [online]. Freiburg : Universität Freiburg, 2010 [cit. 2015-08-06], s. 38. Dostupný na internete <www.slavistik.uni-freiburg.de/files/materialien/skript-karpatenexkursion>
Ohlas:[4] KONEČNÝ, Stanislav. Náčrt dejín karpatských Rusínov. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Ústav rusínskeho jazyk a kultúry, 2015, s. 222. ISBN 978-80-555-1297-6.
Ohlas:[1] SCHIMON, A., RABUS, A. Wahrnehmungsdialektologische Untersuchungen zum Russinischen in Zakarpattja am Beispiel der Region Chust. In Zeitschrift für Slawistik, ISSN 0044-3506. 2016, vol. 61, no. 3, s. 401-432.
Ohlas:[4] KONEČNÝ, Stanislav. Karpatskí Rusíni a vývoj právneho postavenia ich jazyka do roku 1945. In Dynamické procesy v súčasnej slavistike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 3.-4. novembra 2016 pri príležitosti 80. narodenín doc. PhDr. Vasiľa Jabura, CSc. a 20. výročia založenia lektorátu bulharského jazyka na PU. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 205. ISBN 978-80-555-1638-7.
Ohlas:[3] KOSTADINOV, Kostadin, NOVYSEDLÁKOVÁ, M., KUČÍKOVÁ, J. Rusinite v Centralna Evropa - istorija i syvremennost. Varna : Izdatelstvo "Ilija Vylčev", 2017, s. 311. ISBN 978-619-7287-06-0.
Ohlas:[4] FEJSA, Michajlo. Menovnicky deklinaciji u bačko-srymskej i prešovskej varijanty rusynskoho jazyka. In 20 rokiv vysokoškoľskoj rusynistiky na Slovakiji : zbornyk referativ z medžinarodnoj naučnoj konferenciji. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2018, s. 202. ISBN 978-80-555-2081-0.
Ohlas:[4] PAVLIČ, Michal. Petra Semancova i jej rossypany rjadky. In Studium Carpato-Ruthenorum 2016 : študiji z karpatorusynistiky 8. Prešov : Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU, 2016, s. 21. ISBN 978-80-555-1754-4.
Ohlas:[3] PETRÍKOVÁ, Anna. Narodnye primety i jazykovaja kartina mira rusinkogo etnika Vostočnoj Slovakiji. In Slavjanskij vklad v mirovoju civilizaiju. Volgograd : Naučnoje izdateľstvo VGSPU "Peremena", 2017, s. 207. ISBN 978-5-9935-0372-1.
Ohlas:[4] MAGOČIJ, Pavel Robert. Kodifikačnyj proces rusyňskoho jazyka: dosjahnuťa i novy zadači. In 20 rokiv vysokoškoľskoj rusynistiky na Slovakiji : zbornyk referativ z medžinarodnoj naučnoj konferenciji. Prešov : Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU, 2018, s. 61. ISBN 978-80-555-2081-0.