Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Hofierka Jaroslav (100%)
Názov:Kultúrna krajina na Slovensku
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2008
Rozsah:93 s.
ISBN:978-80-8068-921-6
Edícia:Geografické práce ; č. 13
Ohlas:[4] FERANEC, J., OŤAHEĽ, J. Land cover/land use change research and mapping in Slovakia. In Geographia Slovaca, ISSN 1210-3519. 2009, no. 26, p. 185. ISBN 978-80-970076-3-8.
Ohlas:[2] VILČEK, Jozef. Potenciál pôd a agrárnej krajiny na pestovanie obilnín. In Geografický časopis, ISSN 0016-7193. 2009, roč. 61, č. 2, s. 175.
Ohlas:[4] BOLTIŽAR, M., OLAH, B. Krajina a jej štruktúra : (mapovanie, zmeny a hodnotenie). Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, s. 132. ISBN 978-80-8094-552-7.