Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Vasiľová Darina (100%)
Názov:Prešovské kolégium Potiského dištriktu evanjelickej cirkvi a.v., organizačné zmeny zmeny správy a riadenia po roku 1913
Zdroj:Nezameniteľné je dedičstvo otcov... : štúdie k dejinám a súčasnosti protestantizmu v strednej Európe k osemdesiatym narodeninám biskupa Jána Midriaka
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2009
Lokácia:S. 361-378
ISBN:978-80-8068-992-6