Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Stolárik Stanislav (100%)
Názov:Úcta k Panne Márii v kresťanskom staroveku
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 1995
Ohlas:[4] JURKO, Jozef. Púte k Panne Márii v Obišovciach za čias totality. In Mariánske pútnické miesta na Slovensku : zborník z vedeckej konferencie konanej 27.11.2007. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2007, s. 65. ISBN 978-80-8084-307-6.
Ohlas:[3] CIBULÁKOVÁ, Jana. Osoba a úcta Panny Márie v identite Cirkvi, vo Svätom písme a v staroveku. In Teologické pohľady a spoločensko-vedná prax : zborník. Brno : Nakladatelství CESTA, 2008, s. 205.