Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Hospodár Michal (100%)
Názov:5. valné zhromaždenie SSCM
Zdroj:Slovo : časopis gréckokatolíckej cirkvi
Lokácia:Roč. 39, č. 12 (2007), s. 5
ISSN:1335-7492
Ohlas:[4] SLODIČKA, Andrej. Ekumenický dialóg medzi kresťanmi na východnom Slovensku po roku 1989. In Postmoderná sakrálna architektúra na východnom Slovensku a jej vplyv na vedomie veriacich v duchu ekumenizmu II. : zborník príspevkov. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008, s. 91. ISBN 978-80-8068-933-9.
Ohlas:[4] PETRÍK, Ľubomír. Očami hovorcu. 2. diel. Prešov : Petra, n.o., 2008, s. 140. ISBN 978-80-8099-026-8.