Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tirpák Peter (100%)
Názov:Katechumenát v premenách čias
Zdroj:Theologos : teologická revue
Lokácia:Roč. 11, č. 1 (2009), s. 209-222
ISSN:1335-5570
Ohlas:[4] PETRO, Marek. Morálna povinnosť ochrany životného prostredia. In Sacrum a príroda : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Sacrum a príroda", konanej v dňoch 25.-26.9.2009 na Prešovskej univerzite v Prešove, Gréckokatolíckej teologickej fakulte. Kraków : Wydawnictwo Naukowe, 2009, s. 87. ISBN 978-83-74-38-211-3.
Ohlas:[4] PETRÍK, Ľubomír. Ponuka nových foriem pastorácie - cesta k viere schopnej osloviť súčasného človeka. In Dar viery a impulzy novej evanjelizácie : [zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, (2. október 2012)]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012, s. 88. ISBN 978-80-555-0660-9.
Ohlas:[3] JENČO, Ján. La catéchèse de Clément d’Alexandrie dans le sillage de la catéchèse patristique. Czestochowa : Wydawnictwo "EDUCATOR", 2016, s. 130. ISBN 978-83-7542-105-7.