Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AEC
Autor:Tirpák Peter (100%)
Názov:Rozvoj, liturgia a etapy katechumenátu
Zdroj:Roczniki teologiczno-pastoralne 1
Vydavateľské údaje:Limanowa : MM Limanowa, 2008
Lokácia:S. 86-99
ISBN:978-83-923672-4-6
Ohlas:[4] TIRPÁKOVÁ, Jana. Byzantské umenie a jeho možnosti aplikácie do edukačného procesu v elementárnej pedagogike. In Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov I : predškolská a elementárna pedagogika [CD-ROM]. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2009, s. 358. ISBN 978-80-8084-514-8.