Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Zahatňanská Mária (100%)
Názov:Zážitkové učenie a jeho možnosti v pregraduálnej príprave
Zdroj:Rozvoj a perspektívy pedagogiky a vzdelávania učiteľov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie ...
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Katedra pedagogiky, 2009
Lokácia:S. 164-167
ISBN:978-80-555-0064-5
Ohlas:[3] GANAJOVÁ, M., OROSOVÁ, R., BAJTOŠ, J. et al. The development of teacher competencies of future chemistry teachers by means of micro-educative analysis. In The 4th International conference research in didactics of the sciences : book of abstracts. Kraków : Pedagogical University of Kraków, 2010, p. 43.
Ohlas:[3] BIRKNEROVÁ, Zuzana. The use of simulation business games in university education. In Bulgarian journal of science and education policy (BJSEP), ISSN 1313-1958. 2010, vol. 4, no. 2, p. 215.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Z., LELKOVÁ, A. Assertive behaviour of managers in a corporation. In (Eds.) R. Štefko: Management 2010. (Part II.) : knowledge and management in times of crisis and ensuing development. Prešov : University of Prešov in Prešov, 2010, s. 706. ISBN 978-80-555-0257-1.
Ohlas:[3] BIRKNEROVÁ, Z., FRANKOVSKÝ, M. Social intelligence in the school context. In Tudományos mozaik. 7. kötet : második rész. Kalocsa : Tomori Pál Főiskola, 2010, s. 229. ISBN 978-963-88162-5-2.
Ohlas:[4] ALI TAHA, V., TEJ, J. Kreatívne metódy a techniky v manažmente. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 97. ISBN 978-80-8165-076-5.
Ohlas:[4] ALI TAHA, V., TEJ, J. Tvorivé metódy v manažmente. Prešov : Bookman, 2015, s. 108. ISBN 978-80-8165-130-4.
Ohlas:[3] KUŠNÍROVÁ, Eva. Part II: Drama / cheography. In Review of artistic education, ISSN 2218-4511. 2019, no. 17, s. 169.